Translate

lørdag 25. januar 2014

ALLE ANDELENE I FOLKEGAVEN
ER SOLGT – MIN TAKK TIL ALLE
INTRESSENTER!

Undertegnede i arbeid på Ulefoss høsten 2014.Logo for Grunnlovsjubileet 2014 som arrangeres på Ulefos Hovedgaard 17. mai i år.

Jeg har gleden av å male Folkegaven i Telemark i forbindelse med 200 års jubileum for dannelsen av Norges grunnlov – markeringen skjer med avduking 17. mai 2014 på Ulefos Hovedgaard. Initiativet kom fra Ulefos Hovedgaards Venner ved Ragnhild Hagen og vi er godt i gang. Alle andeler er kjøpt opp – takk til andelshaverne og alle interessenter!

Andelseierne mottar et eget signert trykk av maleriet, samt en heftebok om Grunnlovsjubileet 2014, Niels Aall og tilblivelsen av maleriet. Ulefos Hovedgaards Venner har gitt meg tillatelse til å gjengi invitasjonsbrevet signert av leder Ragnhild Hagen. 

Jeg vil legge til at boken og grunnlovsprofil for Ulefos Hovedgaard, med logo, brevark, faner osv. er formgitt av undertegnede. Ønsker om benyttelse av profilen henvendes til meg på e-post: post@andvik.com.

Skisser for maleriet er tilgjengelig etter 17. mai - ta kontakt på post@andvik.com for mer informasjon.


.