Translate

søndag 23. mars 2014

INSIDE STORY

STILLEBENMÅLNINGAR AV JONNY ANDVIK
12 APRIL - 4 MAJ 2014
PÅ SUNDSBERGS KONSTHALLsøndag 9. mars 2014Welcome to a private viewing
in studio and gallery Andvik 
Gallery Andvik accepting of views in a more closed setting. We have a great selection of graphics, drawings, paintings by Jonny Andvik on display and also sells older art by names such as Anders Zorn.

This offer is for those who want to experience the atmosphere of the studio where images are created and speak directly with the artist over a cup of coffee without interruption - as can happen on opening sessions out in the galleries.

You also get a unique opportunity to gain insight into the background stories for the motifs, see sketches and studies, see and learn about the materials used in the work processes and smell the paintings that are on the easel while they are under development.

The offer applies to groups up to 10 people by appointment. Make an appointment or request information on post@andvik.com

Welcome to a private viewing of the studio and gallery Andvik!

Velkommen til en privatvisning
i atelier og galleri AndvikGalleri Andvik tar i mot for visninger i en mer lukket setting. Vi har et stort utvalg av grafikk, tegninger, malerier av Jonny Andvik på display og selger også eldre kunst av navn som Anders Zorn. 

Dette tilbudet er for dem som ønsker å oppleve atmosfæren i atelieret hvor bildene blir skapt og snakke direkte med maleren over en kaffekopp uten avbrytelser – slik som kan skje på åpningseansene ute i galleriene.

Du får også en unik mulighet til å få innblikk i bakgrunns-historiene for motivene, se skisser og studier, se og lære om materialene benyttet i arbeidsprosessene og kjenne lukten av maleriene som står på staffeliene mens de er under utvikling. 

Tilbudet gjelder grupper inntil 10 personer etter avtale. Gjør en avtale eller be om informasjon på post@andvik.com 

Velkommen til en privatvisning i atelier og galleri Andvik!