Translate

fredag 12. juli 2013

HØRTE DAMPFARVERI

13. - 28. JULI 2013 


Åpent hver dag kl. 13.00 - 19.00


En gang for lenge siden var Hørteelva ei kraftkilde for møllere, sagbrukere og jernverksindustrien. Det surret i tannhjul og hvinte i sagblader, og lød kraftige slag fra jernhammere langs store deler av elva. Mange folk var i arbeid. Tradisjonen tro bygde Christen Andersson Hørte dampfarveriet i 1878 i nærheten av fossefallet og satte i gang en lukkerativ bedrift innen garving og dampfarving.


Slik beskriver Marthe Haugerud dampfarveriet: "Fargeriet på Hørte var et knutepunkt innan tekstilproduksjonen på 1800-talet. Her kom folk med det heimevove ulltøyet sitt og fekk det stampa til vadmel og farga det så det kunne syast både til stakk, bukse og kufte.

Stampa blei drive med vasskraft frå elva og den dag i dag kan du sjå restar av vadmelstampa i kjellaren på sydsida av huset. Store rør ligg ennå langs elva og viser restar av industrien frå fargeriet."


Dampfarveriet på Hørte rundt 1900-tallet.

Ørnefjell, olje på plate. 2013.
Hørte Dampfarveri er et spennende galleri med levende historie fra industriens fødsel. På denne utstillingen har jeg arbeidet med motiver fra Telemark. Jeg har malt fjelllandskaper på tusen meter over havet i nærkontakt med kongeørn og en forykende snøstorm over Gausta. I 15 minus er det mye som må stemme - med besluttsomme strøk kom bildene på plass.

Sauherad har motiver nok å by på for en som har mot til å gi seg i kast med landskapet. Ved Hørteelva malte jeg høstfargene før vinden tok dem bort. I maleriet "Talte dager" ser du småbruket som sakte endrer seg mot naturens farger og som snart vil smelte sammen med jordmonnet som engang var årsak til beliggenheten.

Talte dager, olje på lerret. 2012/13.
På 1800-tallet var det en kraftig befolkningsvekst i Norge og det ble rift om brødet. Mange valgte å emigrere til Amerika. Maleriene The New Beginning og Passengers Comfort symboliserer den tidens ånd. Håpet ligger i det nye ukjente landet, men lite fikk de med seg for å ta fatt på det nye livet. The New Beginning er et ikonografisk maleri, hvor veske, sjal og kisten forteller om den sparsommelige mulighet for den utfarende familien. Maleriene har vært utstilt på The Nordic Heritage Museum i Seattle USA i 2007.

The New Beginning, olje på lerret. 2007.
Dampfarveriets venner står for drift og galleriet som viser 35 bilder av Andvik sammen med malerier av Ann Cathrin Haugland Andersen og keramikk fra Årvoll. Kafé med kaffe, te, brus og vafler. Kunstlotteri. Velkommen!


Hørte Dampfarveri
Verksvegen 64, Hørte Telemark

9186 3682 og 9528 7569

http://www.horte-dampfarveri.net
Varden 25. juli 2013 tar "Hørtesjela" på kornet!

Jonny Andvik under montering av utstillingen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar